Individuel par- og familieterapi

Individuel- par- og familieterapi

Jeg er privatpraktiserende psykolog, autoriseret af socialministeriet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg beskæftiger mig med problematikker omkring familien, parforhold, samlivsophør samt individuelle problemstillinger. Jeg har erfaring indenfor par- og familieterapi, kognitiv terapi, sorg- og tabsbearbejdning, stressbehandling og krisepsykologisk indsats. Jeg har klinik centralt i Charlottenlund, i Gentofte Kommune.

Jeg er konsulent i Falck Healthcare og tilknyttet psykologordningen hos Center for Stress og Prescriba. Jeg samarbejder med omkringliggende kommuner og områdets praktiserende læger.

 

Psykolog Laila Bruun

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Aug 25 2016 18:56:56
Script start
Notice: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Aug 25 2016 18:56:56
SET NAMES 'utf8'
Timing: Aug 25 2016 18:56:56
Module start 'content'
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(lib/template): 'The maximum nesting level of %max has been reached. The execution is stopped to avoid infinite recursion.' with comment()
Timing: Aug 25 2016 18:56:56
Module end 'content'
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Content structure' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Media library' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'User accounts' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Webshop' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Design' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Setup' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 18:56:56
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'My account' with comment(Navigation part)
Timing: Aug 25 2016 18:56:56
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Script start 0.0000 sec0.0891 sec 1,760.0234 KB2,018.2109 KB
Module start 'content' 0.0891 sec0.0271 sec 3,778.2344 KB3,362.1563 KB
Module end 'content' 0.1162 sec0.0172 sec 7,140.3906 KB1,372.7109 KB
End 0.1334 sec  8,513.1016 KB 
Total runtime:0.1416 sec
Peak memory usage:9,600.5625 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0058 sec3.7892%130.0004 sec
FindInputFiles0.0026 sec1.7382%130.0002 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0701 sec46.1148%70.0100 sec
Looping result0.0000 sec0.0223%50.0000 sec
TS translator
TS init0.0030 sec1.9897%80.0004 sec
TS cache load0.0005 sec0.3342%80.0001 sec
TS context load0.0002 sec0.1086%80.0000 sec
Template Total0.0223 sec 14.7% 2 0.0111 sec
Template load0.0079 sec5.1724%20.0039 sec
Template processing0.0143 sec9.4418%20.0072 sec
override
Cache load0.0028 sec1.8700%20.0014 sec
General
String conversion0.0000 sec0.0072%20.0000 sec
dbfile0.0001 sec0.0552%50.0000 sec
Total script time:0.1519 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 2
 Number of unique templates used: 2
 Time used to render template usage: 0.0001 secs