Individuel par- og familieterapi

Individuel- par- og familieterapi

Jeg er privatpraktiserende psykolog, autoriseret af socialministeriet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg beskæftiger mig med problematikker omkring familien, parforhold, samlivsophør samt individuelle problemstillinger. Jeg har erfaring indenfor par- og familieterapi, kognitiv terapi, sorg- og tabsbearbejdning, stressbehandling og krisepsykologisk indsats. Jeg har klinik centralt i Charlottenlund, i Gentofte Kommune.

Jeg er konsulent i Falck Healthcare og tilknyttet psykologordningen hos Center for Stress og Prescriba. Jeg samarbejder med omkringliggende kommuner og områdets praktiserende læger.

 

Psykolog Laila Bruun

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 02 2016 18:53:18
Script start
Notice: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Dec 02 2016 18:53:18
SET NAMES 'utf8'
Timing: Dec 02 2016 18:53:18
Module start 'content'
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(lib/template): 'The maximum nesting level of %max has been reached. The execution is stopped to avoid infinite recursion.' with comment()
Timing: Dec 02 2016 18:53:18
Module end 'content'
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Content structure' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Media library' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'User accounts' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Webshop' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Design' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Setup' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Dec 02 2016 18:53:18
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'My account' with comment(Navigation part)
Timing: Dec 02 2016 18:53:18
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Script start 0.0000 sec0.1198 sec 1,759.3906 KB2,018.3672 KB
Module start 'content' 0.1198 sec0.0491 sec 3,777.7578 KB3,362.0313 KB
Module end 'content' 0.1689 sec0.0312 sec 7,139.7891 KB1,372.6719 KB
End 0.2000 sec  8,512.4609 KB 
Total runtime:0.2150 sec
Peak memory usage:9,599.4531 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0114 sec4.8754%130.0009 sec
FindInputFiles0.0054 sec2.2848%130.0004 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0835 sec35.5706%70.0119 sec
Looping result0.0001 sec0.0228%50.0000 sec
TS translator
TS init0.0055 sec2.3526%80.0007 sec
TS cache load0.0009 sec0.3881%80.0001 sec
TS context load0.0003 sec0.1211%80.0000 sec
Template Total0.0407 sec 17.3% 2 0.0203 sec
Template load0.0142 sec6.0451%20.0071 sec
Template processing0.0264 sec11.2418%20.0132 sec
override
Cache load0.0051 sec2.1806%20.0026 sec
General
String conversion0.0000 sec0.0098%20.0000 sec
dbfile0.0001 sec0.0533%50.0000 sec
Total script time:0.2347 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 2
 Number of unique templates used: 2
 Time used to render template usage: 0.0002 secs