Individuel par- og familieterapi

Individuel- par- og familieterapi

Jeg er privatpraktiserende psykolog, autoriseret af socialministeriet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg beskæftiger mig med problematikker omkring familien, parforhold, samlivsophør samt individuelle problemstillinger. Jeg har erfaring indenfor par- og familieterapi, kognitiv terapi, sorg- og tabsbearbejdning, stressbehandling og krisepsykologisk indsats. Jeg har klinik centralt i Charlottenlund, i Gentofte Kommune.

Jeg er konsulent i Falck Healthcare og tilknyttet psykologordningen hos Center for Stress og Prescriba. Jeg samarbejder med omkringliggende kommuner og områdets praktiserende læger.

 

Psykolog Laila Bruun

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jun 30 2016 01:50:08
Script start
Notice: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Jun 30 2016 01:50:08
SET NAMES 'utf8'
Timing: Jun 30 2016 01:50:08
Module start 'content'
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(lib/template): 'The maximum nesting level of %max has been reached. The execution is stopped to avoid infinite recursion.' with comment()
Timing: Jun 30 2016 01:50:08
Module end 'content'
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Content structure' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Media library' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'User accounts' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Webshop' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Design' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Setup' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Jun 30 2016 01:50:08
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'My account' with comment(Navigation part)
Timing: Jun 30 2016 01:50:08
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Script start 0.0000 sec0.3536 sec 1,760.0234 KB2,018.2109 KB
Module start 'content' 0.3536 sec0.0277 sec 3,778.2344 KB3,362.1563 KB
Module end 'content' 0.3813 sec0.0176 sec 7,140.3906 KB1,372.7109 KB
End 0.3990 sec  8,513.1016 KB 
Total runtime:0.4074 sec
Peak memory usage:9,600.5625 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0058 sec1.3970%130.0004 sec
FindInputFiles0.0026 sec0.6283%130.0002 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.3344 sec80.0628%70.0478 sec
Looping result0.0000 sec0.0082%50.0000 sec
TS translator
TS init0.0032 sec0.7581%80.0004 sec
TS cache load0.0005 sec0.1257%80.0001 sec
TS context load0.0002 sec0.0397%80.0000 sec
Template Total0.0229 sec 5.5% 2 0.0114 sec
Template load0.0081 sec1.9329%20.0040 sec
Template processing0.0148 sec3.5331%20.0074 sec
override
Cache load0.0029 sec0.6900%20.0014 sec
General
String conversion0.0000 sec0.0026%20.0000 sec
dbfile0.0001 sec0.0182%50.0000 sec
Total script time:0.4176 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 2
 Number of unique templates used: 2
 Time used to render template usage: 0.0001 secs