Individuel par- og familieterapi

Individuel- par- og familieterapi

Jeg er privatpraktiserende psykolog, autoriseret af socialministeriet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg beskæftiger mig med problematikker omkring familien, parforhold, samlivsophør samt individuelle problemstillinger. Jeg har erfaring indenfor par- og familieterapi, kognitiv terapi, sorg- og tabsbearbejdning, stressbehandling og krisepsykologisk indsats. Jeg har klinik centralt i Charlottenlund, i Gentofte Kommune.

Jeg er konsulent i Falck Healthcare og tilknyttet psykologordningen hos Center for Stress og Prescriba. Jeg samarbejder med omkringliggende kommuner og områdets praktiserende læger.

 

Psykolog Laila Bruun

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Aug 25 2016 22:26:43
Script start
Notice: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Aug 25 2016 22:26:43
SET NAMES 'utf8'
Timing: Aug 25 2016 22:26:43
Module start 'content'
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(lib/template): 'The maximum nesting level of %max has been reached. The execution is stopped to avoid infinite recursion.' with comment()
Timing: Aug 25 2016 22:26:43
Module end 'content'
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Content structure' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Media library' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'User accounts' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Webshop' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Design' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'Setup' with comment(Navigation part)
Debug: ezi18n Aug 25 2016 22:26:43
No translation for file(translation.ts) in context(kernel/navigationpart): 'My account' with comment(Navigation part)
Timing: Aug 25 2016 22:26:43
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Script start 0.0000 sec0.0199 sec 1,760.0234 KB2,018.2109 KB
Module start 'content' 0.0199 sec0.0275 sec 3,778.2344 KB3,362.1953 KB
Module end 'content' 0.0473 sec0.0178 sec 7,140.4297 KB1,372.6563 KB
End 0.0651 sec  8,513.0859 KB 
Total runtime:0.0740 sec
Peak memory usage:9,600.2734 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0059 sec6.9096%130.0005 sec
FindInputFiles0.0026 sec3.1183%130.0002 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0009 sec1.0841%70.0001 sec
Looping result0.0000 sec0.0387%50.0000 sec
TS translator
TS init0.0031 sec3.6174%80.0004 sec
TS cache load0.0005 sec0.5976%80.0001 sec
TS context load0.0002 sec0.1916%80.0000 sec
Template Total0.0235 sec 27.6% 2 0.0117 sec
Template load0.0082 sec9.7050%20.0041 sec
Template processing0.0152 sec17.8665%20.0076 sec
override
Cache load0.0029 sec3.4081%20.0014 sec
General
String conversion0.0000 sec0.0140%20.0000 sec
dbfile0.0001 sec0.0954%50.0000 sec
Total script time:0.0850 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 2
 Number of unique templates used: 2
 Time used to render template usage: 0.0001 secs